Công cụ kiểm tra quảng cáo bám đuổi

Các quảng cáo được hiển thị khác nhau với từng đối tượng vào website. Bấm “làm mới” để xem các banner khác.

Làm mới quảng cáo

1. Quảng cáo bám đuổi là gì?

Quảng cáo bám đuổi chính là loại hình ads của Google Display Network. Nhưng tối ưu hơn về đối tượng, chi phí quảng cáo do có thể giới hạn và nhắm vào các đối tượng thích hợp.

2. Cách hoạt động như thế nào?

Quảng cáo nhắm đến các đối tượng truy cập trực tiếp vào web lần đầu nhưng đều không dẫn đến chuyển đổi. Thông qua quảng cáo hình ảnh sinh động, quảng cáo này sẽ bám theo người dùng đến các website khác, cho đến khi đạt được hành động mua hàng từ người tiêu dùng.

3. Cách tính chi phí cho quảng cáo bám đuổi?

Quảng cáo bám đuổi được tính dựa trên số lần nhấp chuột vào quảng cáo CPC, hoặc cho mỗi lần hiển thị – CPM, và cho mỗi lần khách hàng quay lại mua – CPA.

4. Quảng cáo bám đuổi có thật sự hiệu quả?

Tỷ lệ chuyển đổi của quảng cáo này khá cao, cao hơn so với các loại hình quảng cáo khác. Để đạt được hiệu quả cao nhất bạn cần tối ưu chuyển đổi cả ở trang đích. Cài đặt công cụ tối ưu chuyển đổi ở đây